วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดอบรมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ นี้


ณ โรงแรม เดอะปาร์ค  ถนนช้างคลาน  เยื้องสมาคมฮากกา   เวลา  ๘.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

ขอเชิญผู้ที่สนใจเพิ่มความรู้และทักษะในการดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้สำเร็จด้วยการ WIN – WIN  ทุกฝ่าย(รวมฝ่ายผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยด้วย) แจ้งสำรองได้ที่ ๐๘๑-๙๕๑๒๖๗๔ จนถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น