วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ได้ข้อมูลมาแล้ว เรื่องค่าใช้จ่ายในการออกคำบังคับแก่คู่พิพาทฝ่ายผิดสัญญา

ตามที่ผู้เขียนเคยเอ่ยว่าหากจะมีการขอศาลออกคำบังคับแก่คู่พิพาทฝ่ายที่ผิดสัญญา ค่านำส่งคำบังคับ หลวงจะออกให้หรือเราจะต้องออกเอง  บัดนี้ก็ได้ข้อมูลมาจากอำเภอแล้วครับ  คู่พิพาทฝ่ายที่ยื่นคำร้องขอต้องจ่ายเองครับ  ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ก็คือค่านำส่งคำบังคับที่ศาลจะสั่งให้มีการส่งให้แก่คู่พิพาทฝ่ายที่ผิดสัญญา เพื่อให้มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 

อัตราค่านำส่งฯ นี้ จะมีอยู่ที่ศาลครับ โดยศาลจะกำหนดว่า ส่งที่หมู่ไหน ตำบลอะไร อำเภออะไร เป็นเงินเท่าไร  คลิกไปดูได้ตามที่ลิ้งก์มาให้นี้เลยครับ


 นอกจากค่านำส่งคำบังคับแล้ว  หากจะมีการบังคับคดี คือการจะยึดทรัพย์ของคู่พิพาทฝ่ายที่ผิดสัญญา ก็จะยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องออกเองอีกนะครับ  เช่นค่าใช้จ่ายในการสืบหาหลักทรัพย์  ค่าคัดเอกสารสิทธิ์  ค่าประกันการยึดทรัพย์ ฯ  เป็นหลักพันเลย

ซึ่งถ้าจะให้ดีแก่ทุกฝ่าย หากมีการผิดสัญญาประนีประนอมยอมความโดยที่พอจะรับผ่อนผัน ผ่อนปรนกันได้ ก็ให้เวลาให้โอกาสกันดีกว่า  ยังได้ใจกัน  ไม่ขุ่นหมองข้องใจกัน  ยังอาจเป็นมิตร เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ที่ดีต่อกันนะครับ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น