วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ภาพวันประชุมฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๕๕ ที่ห้องประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๖๖  ท่านด้วยกัน  

คนซ้าย  นายทศน์พล  เอี่ยมโอษฐ์  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
กลาง   นางพึงพิศ  สมนาวรรณ   ประธานชมรมฯ
ขวา   นายประกฤต  คำดวงดาว   รองประธานฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น