วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ได้รวบรวมส่งใบสมัครเครือข่ายและอาสาคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้ว

จากที่ทางชมรมฯ ได้เป็นตัวกลางในการนำสมัครเป็นเครือข่ายและอาสาคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  โดยได้ทำการถ่ายรูปเพื่อติดใบสมัครฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น  ผู้เขียนได้ปรับภาพของแต่ละท่านให้ดูเยาว์วัยและพิมพ์เป็นรูปขนาดติดบัตร ติดใบสมัครฯ และส่งให้แก่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการจัดส่งเข้าไปยังกรมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผู้เขียนจะติดตามความคืบหน้าที่เกี่ยวกับการสมัครฯ นี้และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อนึ่ง รูปขนาดติดบัตร ผู้เขียนได้นำลงไว้ในรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของแต่ละอำเภอไว้แล้ว  ไปคลิกเลือกชมได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น