วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยฯ ที่แจ้งยืนยันเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ ๒๗ ก.ค.๕๕ นี้


-   คุณกิติศักดิ์   จักราชย์  อำเภอเมืองเชียงใหม่  ๐๘๑๙๖๑๙๙๐๗  (๑๒ ก.ค. ๕๕)
-   คุณบุญส่ง   ดวงดี    อำเภอแม่อาย ๐๘๑๘๘๕๓๕๘๖ (๑๓ ก.ค.๕๕)
-   คณพงษ์ศักดิ์   ชัยชนะ   อำเภอสะเมิง  ๐๘๐๘๕๖๖๗๘๗  (๑๗ ก.ค.๕๕)
-   คุณวีระพันธ์   เวทะธรรม  อำเภอฝาง
-   คุณกรันถ์   วงศ์วาร   อำเภอฮอด
-   คุณเฉลิม   แสนเมืองมา  อำเภอฮอด
-   คุณไสว   สุระเดช   อำเภอแม่ออน
-   คุณแสงจันทร์   งามผิว   อำเภอฝาง
-   พ.ต.ท.คมสันต์   ตั้งยะฤทธิ์   อำเภอแม่แจ่ม
-   คุณจิรวัฒน์   เรือนมณีพิทักษ์   อำเภอสันป่าตอง
-   คุณวิชิต   กลิ่นทอง   อำเภอสันกำแพง
-   คุณเมทา   ศิลป์มิตรภาพ   อำเภอกัลยาณิวัฒนา
-   คุณพินิจ   นาคเสน   อำเภอฝาง

รายชื่อท่านที่กล่าวมานี้ เป็นท่านที่ยังไม่เคยมาร่วมประชุมชมรมฯ 
ส่วนท่านที่แจ้งมาว่าติดธุระ ไม่อาจมาร่วมประชุมได้
ผู้เขียนต้องขอขอบคุณมากที่ท่านได้แจ้งตอบกลับมา
ผู้เขียนจะจัดส่งเอกสารไปให้ต่อไปนะครับ

ส่วนท่านที่ไปประชุมประจำ ผู้เขียนขออนุญาตไม่ลงชื่อไว้นะครับ
เกรงว่าหน้ากระดานนี้จะไม่พอลงครับ !

พรุ่งนี้  ผู้เขียนจะรอพบทุกๆ ท่านที่หน้าห้องประชุมแต่เช้าเลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น