วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จะขอถ่ายรูปผู้ที่เข้าประชุมเพื่อทำรูปติดใบสมัครฯ


เรียน   ผู้ไกล่เกลี่ยฯ และผู้มีจิตอาสาที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน


          การประชุมในวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  นี้ ผู้เขียนจะขอถ่ายรูปท่านที่ยังมิได้แนบรูปติดใบสมัครเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ ที่เราจะส่งไปกรมคุ้มครองสิทธิฯ ต่อไปนะครับ ท่านไม่ต้องไปเสียเงินค่าถ่ายรูปตามร้าน  ผู้เขียนจะถ่ายให้พร้อมแต่งให้ดูหนุ่มสาวกว่าวัยเลยนะครับ
          อีกสิ่งหนึ่ง ขอทุกท่านนำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไปให้  เพื่อแนบพร้อมใบสมัครฯ เช่นกันครับ


          ผู้เขียนได้ส่งหนังสือเชิญประชุมแล้ว  สำหรับรายงานการประชุมครั้งที่ ๐๐๔/๒๕๕๕  ขอให้ไปรับได้ที่หน้าห้องประชุมนะครับ
                                                                      ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น