วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย ที่แจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๕ พ.ค.นี้

ซึ่งในส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมประจำ จะไม่ได้ลงแจ้งนี้นะครับ

๑.   ร.ต.ต.เดช   ยาวิชัย                              หางดง
๒.   นายวรการ   ตุ้ยหล้า                             แม่ริม
๓.   นางจาริณี   กาญจนวิโรจน์ บลีด้อน        หางดง
๔.   นางอัจฉรีย์   พานเหล็ก                       สารภี
๕.   นายสุทัศน์   จิตบาล                           สารภี
๖.   นายมงคล    ขุุนปัญญา                       สารภี
๗.   นายประสงค์  แซ่เตียว                        สารภี

กรรมการลาประชุม   -   นางอรษา   ตันติพงศ์     ติดประชุมผู้ประนอมฯ ที่ศาลแขวงเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น