วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แผ่นพับแนะนำการระงับข้อพิพาทโดยผู้ไกล่เกลี่ยของอำเภอสารภี
                    ผู้ไกล่เกลี่ยอำเภอใดต้องการแบบแผ่นพับ ผู้เขียนจะทำต้นแบบส่งให้  หรือหากจะทำเอง  แนะนำให้ใช้โปรแกรม Microsoft Publisher  ใช้ง่ายครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น