วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555

ภาพวันประชุมเพื่อก่อตั้งชมรมฯ

นายประกฤต  คำดวงดาว, นางพึงพิศ  สมนาวรรณนางเพียรศรี ประทุมทา, นางสาวสายทอง  ใจแดง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น